Trò chơi trực tuyến: Avatar sao

Tên thay thế: Avatar sao

Trò chơi trực tuyến Avatar sao được trình bày theo phong cách anime, được chơi cùng một lúc nhiều người hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký