Trò chơi trực tuyến: Chuối Wars

Tên thay thế: Chuối Wars, Banana Wars

Công ty Nekki không nhìn ban đầu và đến với chuối trò chơi chiến tranh đó là rất tương tự như các trò chơi từ các nhà phát triển. Nhưng các trò chơi Banana Wars có nhiều tính năng đặc biệt của nó hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký