Trò chơi trực tuyến: Battlefield Heroes

Tên thay thế: BFH

Trò chơi Battlefield Heroes - đó là một trò chơi trực tuyến mới được phát triển bởi Battlefield tất cả các quy tắc. Trò chơi này khá dễ hiểu cho tất cả các quy tắc. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký