Trò chơi trực tuyến: Battlestar Galactica Online

Tên thay thế: Batlstar Galactica Online, Battlestar Galactica Online

Battlestar Galactica Trò chơi trực tuyến cung cấp cho bạn hai tùy chọn để khai thác tài nguyên. Trong trường hợp đầu tiên, bạn cần để quét các tiểu hành tinh. Máy quét có thể phát hiện các nguồn tài nguyên có giá trị. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký