Trò chơi trực tuyến: BlackShot

Tên thay thế: Đen Shot

Blackshot trò chơi trực tuyến diễn ra trong tương lai xa, khi đó là sự hỗn loạn hoàn toàn, sẽ có không có pháp luật, hạn chế phát sinh cuộc chiến toàn cầu người nhân bản vô tính. Các nhân vật chính là lính đánh thuê người không nên có vấn đề gì hoàn thành sứ mệnh của nó. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký