Trò chơi trực tuyến: Carnage (Carnage)

Tên thay thế: Sự chém giết

Thế giới của trò chơi trực tuyến thực sự là vô hạn.Thực tế là một thực tế hợp lý, khi các trò chơi với những người thực sự thú vị hơn nhiều hơn bình thường, thường xuyên chơi trò chơi thẳng và đơn điệu giữa máy tính và con người hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký