Trò chơi trực tuyến: Castlot

Tên thay thế: Castlot

Trò chơi Castlot - miễn phí dựa trên trình duyệt nhiều trò chơi huyền thoại, có ảnh hưởng được phát triển trong thời Trung Cổ. Bản vẽ của các thành phần của game nhập vai và chiến lược nắm bắt được đúng nguyên văn từ những phút đầu tiên .. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký