Trò chơi trực tuyến: Nền văn minh 5

Tên thay thế: Nền văn minh 5

Tại một thời gian, Civilization V được quản lý để tạo ra một sự khuấy động. Các nhà phát triển đã có thể lựa chọn cho dự án của bạn một thể loại như vậy hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký