Trò chơi trực tuyến: Thạc cốt lõi

Tên thay thế: Thạc cốt lõi

Lõi thạc trực tuyến - nhiều người miễn phí trò chơi tưởng tượng (MOV), những người sáng tạo trong đó phòng thu mềm Big Bang. Trước khi người chơi một số vấn đề: trước hết nó là cần thiết để lựa chọn một lớp học và nhân vật, tham gia vào các trận đánh, và thể hiện mình trong việc thực hiện nhiệm vụ thú vị. Bạn sẽ ngạc nhiên trước đồ họa tuyệt vời, hiệu ứng 3D nhờ gây ấn tượng với thế giới ảo thực tế. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký