Trò chơi trực tuyến: Dawn of Fantasy: Anh Wars

Tên thay thế: Dawn of Fantasy: Anh Wars

Trò chơi Dawn of Fantasy: Anh Wars là một trò chơi đầy đủ đầu tiên theo phong cách MMORTS 3D, sự kiện xảy ra trong một chế độ thời gian thực. Trong Dawn of Fantasy: Anh Wars Bạn sẽ thu thập tài nguyên, xây dựng các tòa nhà và các bức tường, gửi svoigrazhdan thực hiện nhiệm vụ trong các dịch vụ của giới quý tộc, mà còn tìm hiểu về các hoạt động của rogues quỷ quái mạnh mẽ. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký