Trò chơi trực tuyến: Dead Rising 3 Apocalypse bản

Tên thay thế: Dead Rising 3 Apocalypse bản

Một trò chơi tương đối mới Dead Rising 3: Apocalypse Edition là chắc chắn để khẩu vị của bạn, nếu chủ đề của một khải huyền zombie bạn gần gũi và thú vị. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký