Trò chơi trực tuyến: DotA

Tên thay thế: DotA, DotA

Trò chơi chiến lược như Command - sau đó bạn nên chơi trong Defense of the Ancients. Đây là một trò chơi miễn phí cho nhiều người sử dụng, mà sẽ không để bạn không quan tâm. Trò chơi Defense of the Ancients, ở một mức độ pereinachennye Warcraft III: Reign of Chaos và mở rộng của nó, Warcraft III: The Frozen Throne. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký