Trò chơi trực tuyến: DotA 2

Tên thay thế: DotA 2 DotA 2

Đã chơi Dota và bạn thích? Sau đó thử một vài phiên bản khác nhau. Trò chơi Dota 2 - là một trò chơi chiến thuật nhiều mà có một mô hình kinh doanh của Trò chơi miễn phí-to-. Nói cách khác, nó có sẵn cho người dùng miễn phí. Các trò chơi đã được tạo ra trước khi sự phổ biến của các nhà phát triển DotA và cải thiện nó so với phiên bản đầu tiên. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký