Trò chơi trực tuyến: Dragon Age 2

Tên thay thế: Dragon Age 2

Trò chơi Dragon Age 2 là một trò chơi máy tính, được phát triển theo phong cách tưởng tượng. Trò chơi này là phần tiếp theo của Dragon Age: Origins. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký