Trò chơi trực tuyến: Eador. Chúa tể của các thế giới

Tên thay thế: Eador. Chúa tể của các thế giới

Không ai nhưng hãng Firaxis, không sản xuất hôm nay chiến lược lớn bước, mặc dù trước đây thể loại khá phổ biến. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký