Trò chơi trực tuyến: Eden Eternal

Tên thay thế: Eden Eternal

Trò chơi Eden - trò chơi hai năm trước đây trong phong cách anime, Koya được thiết kế cho nhiều người sử dụng cùng một lúc. Điểm kỳ dị chính của nó, mạnh mẽ phân biệt các trò chơi từ các chiến lược tương tự - đó là khả năng các trò chơi không phải là một nhân vật, với một vài bằng cách chuyển với tất cả điều này, giữa một số lớp học hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký