Trò chơi trực tuyến: EVE trực tuyến

Tên thay thế: EVE trực tuyến

EVE trực tuyến - nhiều người tuyệt vời vai trò-chơi trò chơi đối tượng không gian chung. Bạn thấy mình trong không gian chưa biết, đó là một nơi nào đó ở vùng ngoại ô của thiên hà. Ngoài ra, bạn được vận chuyển vào một tương lai không tưởng tượng nổi ở xa. Trò chơi diễn ra trong khoảng thời gian, đó là cách xa ngày của chúng tôi trên hơn 20 ngàn năm. Bằng cách tham gia cộng đồng chơi game, bạn sẽ trở thành một trong những "capsuleers". hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký