Trò chơi trực tuyến: Tưởng tượng

Tên thay thế: Tưởng tượng

Trong game Fable Bạn sẽ chơi như một nhân vật thường xuyên mà không có một tên. Cốt truyện của trò chơi là bạn đang đi du lịch đến các địa điểm khác nhau hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký