Trò chơi trực tuyến: Fallen Earth

Tên thay thế: Fallen Earth

Trò chơi Fallen Earth là một trò chơi máy tính mạnh mẽ kết hợp các yếu tố của vai và đầu tiên người shooter. Trò chơi này đã được tạo ra trong phong cách của game MMORPG. Trong Fallen đăng ký Trái đất có sẵn cho mỗi người chơi, mà đã được đầy đủ mười tám năm. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký