Trò chơi trực tuyến:

Tên thay thế:

Nhất FAR7 yêu thích trò chơi các trò chơi như không gian Rangers, StarControl 2, Elite, bởi vì trò chơi này là một không gian hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký