Trò chơi trực tuyến: Nuôi Simulator 2011

Tên thay thế: Nuôi Simulator 2011

Trò chơi Farming Simulator 2011 là một mô phỏng trực tuyến bằng tiếng Anh. Trò chơi này là một phần tiếp theo để giả lập nổi tiếng, mà đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký