Trò chơi trực tuyến: Firefall

Tên thay thế: Firefall

Và mặc dù tại thời điểm này các trò chơi Firefall là trong giai đoạn thử nghiệm, số lượng người hâm mộ đã đủ lớn hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký