Trò chơi trực tuyến: Freelancer

Tên thay thế: Freelancer

Hôm nay chúng ta nhìn vào các trò chơi tuyệt vời, được phát hành vào năm 2003. Các trò chơi đã được tạo ra trong chủ đề không gian bên ngoài. Trò chơi freelancer ở trung tâm của cốt truyện, mà những câu chuyện của lính đánh thuê không gian Edison Trent. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký