Trò chơi trực tuyến: Galaxy

Tên thay thế: Galaxy

Goodgame Galaxy - một tình huống rất thú vị về việc làm thế nào để đặt cuộc chiến tranh không gian quy mô lớn phát nổ giữa các thiên hà. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký