Trò chơi trực tuyến: Khí ngốn cực

Tên thay thế: Khí ngốn cực

Khí ngốn cực trò chơi là một hành động đua xe hiện đại. Khí ngốn Extreme - một trò chơi hoàn toàn mới, bạn sẽ ngạc nhiên với năng động, bạo lực, tích cực và đầy đủ các loại vũ khí tự động đua xe hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký