Trò chơi trực tuyến: Gen

Tên thay thế: Gen

Mọi người sẽ không bao giờ sống trong hòa bình trên trái đất. Họ là khoảng thời gian khá dài của chiến tranh với nhau cho đến khi đất rơi vào Genome trò chơi hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký