Trò chơi trực tuyến: GetAmped 2

Tên thay thế: GetAmped 2

Trở lại năm 2000, một công ty nhỏ đã tạo ra CyberStep GetAmped (GA) - trò chơi chiến đấu điên với sự nhấn mạnh vào một loạt các tùy chọn vô tận hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký