Trò chơi trực tuyến: Võ sĩ giác đấu

Tên thay thế: Võ sĩ giác đấu

Các võ sĩ trong trò chơi sẽ cung cấp cho bạn với bánh mì đủ và rạp xiếc. Trong đó bạn sẽ phải để cho sự hình thành phức tạp của sức mạnh chiến đấu của nó, đào tạo cho các đấu sĩ đẫm máu, nhưng các chiến đấu thú vị trong đấu trường. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký