Trò chơi trực tuyến: Goblin Keeper

Tên thay thế: Goblin Keeper

Goblin Keeper trực tuyến - tuyệt vời dựa trên trình duyệt mô hình chiến lược miễn phí, trong đó người chơi được mong đợi sự kiện lớn. Nhóm quân đội đặc biệt, trong đó sẽ bao gồm các yêu tinh, ăn thịt người, Orcs và trình thuật sĩ bạn sẽ đi đến cuộc chinh phục của thế giới ảo hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký