Trò chơi trực tuyến: Thiên Chúa Nhà máy: wingmen

Tên thay thế: Thiên Chúa Nhà máy: wingmen

Bây giờ trở lại không gian dễ dàng cho bất cứ ai muốn là muốn có. Trò chơi Thiên Chúa Nhà máy: wingmen trong thể loại MOBA sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để đi du lịch không gian thế giới ảo. Chiến đấu sử dụng 4x4. Các nhà phát triển sáng tạo này sẽ làm bạn với đồ họa tuyệt vời, nhưng nếu bạn có Kính 3D Oculus, các sự kiện của trò chơi và đã trở thành hiện thực! Người sáng tạo của trò chơi cung cấp cho bạn để trở thành một phi công tàu vũ trụ mà bạn xây dựng theo mong muốn và tưởng tượng của bạn. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký