Trò chơi trực tuyến: Đô thị chiến tranh

Tên thay thế: Đô thị chiến tranh

Đô thị chiến trình duyệt miễn phí trò chơi trong thể loại MMORPG. Một tính năng đặc trưng là khối lượng chiến đấu, nhưng không khí và chơi 90, mà như vậy là dài kể từ khi nhìn thấy thế giới ảo. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký