Trò chơi trực tuyến: Gothic 1

Tên thay thế: Gothic 1

Gothic 1 trò chơi, được xuất bản vào năm 2001 và đã thành lập chính nó như là một máy tính trò chơi nhập vai với một điều khiển không bình thường. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký