Trò chơi trực tuyến: Gothic 2

Tên thay thế: Gothic 2

Trò chơi Gothic 2 là một trò chơi máy tính ba chiều, trong đó các hành động diễn ra ở ngôi thứ ba hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký