Trò chơi trực tuyến: Gran Turismo 6

Tên thay thế: Gran Turismo 6, Grand Turismo, Gran Turismo 6, Grand Turismo sáu

Mặc dù phát hành chính thức ra trò chơi của riêng người sáng lập đã không ngừng cải tiến. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký