Trò chơi trực tuyến: Guacamelee

Tên thay thế: Guacamelee

Có một khuôn mẫu mà các zombie và quái vật khác được yêu cầu phải dường như hết sức đơn điệu hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký