Trò chơi trực tuyến: Súng của Icarus trực tuyến

Tên thay thế: Súng của Icarus trực tuyến

Súng của Icarus Online - trình duyệt dựa trên trò chơi trực tuyến dành riêng cho khí cầu. Không chỉ cho họ, nhưng, tất nhiên, bạn, là người quản con tàu này. Súng trò chơi của Icarus trực tuyến trong phong cách này - phong cách của steampunk - mail trong một bản duy nhất. Chi phí làm quen với không khí và cảm giác. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký