Trò chơi trực tuyến: Anh hùng và Tướng

Tên thay thế: Anh hùng và Tướng

Đại diện tươi sáng của trò chơi bằng cách sử dụng chế độ nhiều, cốt truyện trong đó là dành riêng cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, là một trò chơi Heroes & Generals trực tuyến. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký