Trò chơi trực tuyến: Hitman: Absolution

Tên thay thế: Hitman: Absolution, Hitman

Trò chơi Hitman: Absolution - đây là phiên bản thứ năm của dòng nổi tiếng của Hitman trò chơi máy tính dự án, trong đó thành lập tổ chức Đan Mạch IO Interactive hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký