Trò chơi trực tuyến: Heroes of Might and Magic V

Tên thay thế: Heroeshomm5of Might and Magic V

Trò chơi Heroes 5 - một chiến lược ba chiều, được tạo ra trong năm 2007, năm các nhà phát triển công ty - Nival Interactive hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký