Trò chơi trực tuyến: Ikariam

Tên thay thế: Icarus

Trò chơi Ikariam là một ồ ạt nhiều trò chơi dựa trên trình duyệt, được thực hiện trong thể loại chiến lược.Bản chất của trò chơi này là rất đơn giản.Người chơi trên thế giới, một cái gì đó tương tự như Hy Lạp cổ đại.Người chơi là chủ sở hữu của chính sách (hay chính sách).Nhiệm vụ của nó để phát triển thành phố, thiết lập liên lạc ngoại giao với các chính sách khác, nền kinh tế và để tạo ra các hành động quân sự chống lại các nước láng giềng. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký