Trò chơi trực tuyến: IL-2 Sturmovik

Tên thay thế: IL-2 Sturmovik

Trò chơi IL-2 Sturmovik là sự phát triển của Nga trong thể loại mô phỏng. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký