Trò chơi trực tuyến: Indy Cát

Tên thay thế: Indy Cát

Indie game Cát trình bày như là trò chơi trình duyệt trực tuyến, mà đã có thể giành chiến thắng nổi tiếng giữa người sử dụng mạng và các bạn cùng lớp Vkontakte hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký