Trò chơi trực tuyến: Karos: Bắt đầu KAROSA: Trang chủ

Tên thay thế: Karos, Karosa, Karos: Bắt đầu KAROSA: Bắt đầu KAROSA Online, Karos trực tuyến

Karosa bắt đầu - đây là một trò chơi về mà tôi đã nghe nói nhiều, rất nhiều lần mặc dù để nó chơi. Tôi phải nói rằng nó chắc chắn là một cái gì đó đặc biệt, bởi vì trước khi bất kỳ trò chơi với lòng nhiệt thành không được quảng cáo hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký