Trò chơi trực tuyến: Kingdom Under Fire II

Tên thay thế: Kingdom Under Fire II

Anh trò chơi Under Fire II là một trò chơi với rất nhiều người dùng với chiến lược nhập vai trong thời gian thực, và đó không phải là một vài quan trọng miễn phí hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký