Trò chơi trực tuyến: King of Kings 3

Tên thay thế: King of Kings 3, King of Kings 3

Nó phải bắt đầu với thực tế rằng mỗi em (người sử dụng trò chơi trực tuyến) được đắm mình trong một hoàn toàn mới, gần như mang tính cách mạng, người đã không được mô tả trước đây, thế giới hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký