Trò chơi trực tuyến: Vua của Bounty

Tên thay thế: Vua của Bounty

Vua của Bounty - máy tính theo lượt trò chơi. Các trò chơi chiến lược và vai trò-chơi trò chơi đầu tiên phát hành vào năm 1090, trong một loạt các trò chơi phổ biến trong thể loại giả tưởng hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký