Trò chơi trực tuyến: Vua Sao

Tên thay thế: Chủ của vũ trụ

Sao vua trò chơi - một chiến lược trực tuyến vũ trụ, trong đó có hàng triệu người trên hành tinh này cùng chơi thời gian, phát triển thuộc địa của mình, chiến đấu chống lại người bạn thân và tham gia vào liên minh. hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký