Trò chơi trực tuyến: Left 4 Dead

Tên thay thế: Left 4 Dead

Left 4 Dead - một trò chơi máy tính trong thể loại game bắn súng và sự sống còn của kinh dị đầu tiên người hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký