Trò chơi trực tuyến: League - 17

Tên thay thế: League - 17

Dự án game đã được tạo ra bởi một nhóm nhỏ những người đam mê. League - 17 Pokemon - trình duyệt dựa trên trò chơi trực tuyến, dựa trên sự sáng tạo trong đó đã đi đến động cơ của bộ phim hoạt hình "Pokemon". hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký