Trò chơi trực tuyến: League of Legends

Tên thay thế: League of Legends

Được xây dựng bằng cách sử dụng nguyên tắc tương tự như các trò chơi phổ biến điên rồ Warcraft III, League of Legends trò chơi cung cấp cho mỗi người chơi điều khiển một nhóm các chiến trường chính để tiêu diệt lẫn nhau hiển thị một mô tả chi tiết

Chơi / Đăng ký